Veelgestelde vragen

Wie behoort tot de doelgroep van Pirlewiet?
Wij organiseren onze vakanties voor kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen die in armoede leven en omwille van financiële of daarmee samenhangende redenen niet op vakantie kunnen gaan. Aangezien wij onszelf niet in staat achten om op basis van een inschrijving te bepalen wie tot onze doelgroep behoort, doen wij voor de selectie een beroep op doorverwijzers. We rekenen erop dat zij die gezinnen, tieners of kinderen inschrijven, die de meeste nood hebben aan een vakantie, en die niet in het reguliere vakantiecircuit terecht kunnen. Wij willen benadrukken dat Pirlewiet niet aan hulpverlening doet. Onze monitoren zijn vrijwilligers en zijn niet opgeleid in het omgaan met zware vormen van psychisch/gedragsproblematieken, verslavingen, enz.

Zijn er uitzonderingen mogelijk op de leeftijdsgrens bij de kinder- en tienerkampen?
Neen. Deze leeftijdsgrenzen zijn afgesproken met de vrijwilligersploegen van de verschillende vakanties, en zijn ontstaan vanuit de ervaring dat oudere of jongere deelnemers niet echt kunnen meegenieten van de vakantie. Ook bij de indeling van de leeftijdsgroepen op kamp is het van belang dat de leeftijden binnen deze marges vallen.  Indien een kind een andere mentale leeftijd heeft laat u ons dat best weten, dan kunnen we daarmee rekening houden bij het indelen van de groepen.

Waarom is de deelnameprijs hoger voor kinderen die in instellingen verblijven?
Voor kinderen die thuis wonen, vragen wij een kleine deelnameprijs om voor de hand liggende redenen. Deze prijs dekt lang niet alle kosten. De rest past Pirlewiet bij uit giften en subsidies. Residentiële voorzieningen genieten zelf een kampsubsidie per kind. Daarom vragen wij voor kinderen die in dergelijke voorzieningen wonen, een kampprijs die de reële kosten benadert. Indien deze prijs voor uw dienst een probleem vormt, kunt u ons altijd contacteren. We kunnen een andere afspraak maken die zowel voor u als voor ons het probleem oplost.

Wanneer weet ik of onze kandidaat die op de wachtlijst staat toch nog meekan?
Regelmatig horen we van kinderen en gezinnen die, hoewel reeds ingeschreven, toch niet meegaan. We proberen het lege plaatsje op te vullen met een kandidaat van de wachtlijst. U kan tot een week voor de start van het kamp bericht krijgen dat er een plaats is vrijgekomen.

Kunnen anderstaligen op vakantie met Pirlewiet?
Om te kunnen genieten van een Pirlewietvakantie moeten deelnemers een minimum aan Nederlands kunnen.

Kunnen mensen meerdere keren op vakantie met Pirlewiet?
Ja, maar omdat we altijd meer inschrijvingen dan plaatsen hebben, hebben wij een maximaal aantal deelnames vastgelegd. Voor gezins- en tienervakanties is dat twee keer, voor kika vier keer, telkens maximaal één keer per jaar. Gezinnen die al twee keer op gezinsvakanties zijn geweest kunnen nog op onze driedaagse vakantie gaan, zoveel keren als ze willen.