Gezinsvakanties

Tijdens de gezinsvakanties logeren we in een groot gebouw waarin elk gezin een eigen kamer heeft. Er is binnen- en buitenspeelruimte om te spelen en te ravotten. De keukenploeg voorziet de maaltijden en de  monitoren zorgen voor activiteiten en uitstapjes.

Op een typische voormiddag spelen de kinderen in groepjes per leeftijd. We spelen pleinspelen, knutselen, maken een fietstochtje, bakken koekjes, gaan voetballen, verkleden ons, ... Ondertussen kunnen de volwassenen kiezen uit een aantal ateliers. Een atelier is een groepsactiviteit die de vakantiegangers de mogelijkheid biedt om te ontspannen, bij een tasje koffie iets nieuws te leren kennen of samen creatieve, sportieve of toeristische activiteiten te doen. In de namiddag maken we tijd vrij voor gezinsactiviteiten of toeristische uitstapjes. Er is ook een daguitstap waarbij we er met z'n allen op uittrekken. En 's avonds spelen we gezelschapsspelen, houden we een quiz, organiseren we een feest, ...

Er zijn ook momenten waarop we niet echt iets organiseren. Dan heeft iedereen tijd voor elkaar: er wordt gekeuveld, gevoetbald, ouders stoppen hun kinderen in bad, een moeder kan haar zoontje leren fietsen, …

Nadat gezinnen aangemeld zijn, krijgen ze één of twee huisbezoeken van één van onze vrijwilligers. Zo kunnen ze kennis maken met het gezin, meer uitleg geven over de gang van zaken op de gezinsvakanties en gezinnen kunnen zelf hun vragen stellen over de vakantie voor ze beslissen of ze al dan niet willen meegaan. Op dat moment kan ook gekeken worden naar de financiële haalbaarheid voor de gezinnen en kan een eventueel betalingsplan opgesteld worden.