Steun Pirlewiet

Op vakantie gaan, kost geld.  En een vakantie organiseren jammer genoeg ook...
Aan de deelnemers vragen we maar een klein deel van de echte kostprijs en dit zouden we zeer graag zo houden.
Een deel van de kosten wordt gedekt door subsidies, maar om al onze vakanties waar te maken, hebben we nog heel wat extra nodig.

Wil u ons hierbij helpen?  Dat kan!  En dat kan op verschillende wijzes:

1 U kan een gift storten op rekeningnummer BE71 5230 4143 7869 (BIC: TRIO BE BB) ten voordele van Pirlewiet vzw, De Merodelei 235, 2300 Turnhout. Voor elke gift vanaf € 40 ontvangt u een fiscaal attest.

 

2 U kan peter of meter worden. U geeft dan aan uw bank de opdracht maandelijks een bepaald bedrag op onze rekening te schrijven. Als de totale gift per jaar meer dan € 40 bedraagt, ontvangt u ook een fiscaal attest.

 

3 U kan met een vereniging, een school, bedrijf, … een actie ten voordele van Pirlewiet organiseren. Als u dit wenst, willen we zeker langskomen voor meer info.

 

4 Bij een geboorte of huwelijk kan u ipv een cadeau het rekeningnummer van Pirlewiet doorgeven aan vrienden en familie. U kan Pirlewiet ook suggereren als begunstigde bij een legaat.

 

5 U kan een deel van de kosten voor een vakantie voor uw rekening: bijvoorbeeld het vervoer, sport- of knutselmateriaal, …

 

Wat betekenen deze bijdrages voor ons en de deelnemers?

Bedrag per maand
Per jaar verzameld
U betaalt hiermee ...
€ 5
€ 60
1 zwembeurt voor 48 kinderen op een kinderkamp
€ 7,5
€ 90
het dagelijks vieruurtje en 1 stuk fruit voor een heel kamp
€ 10
€ 120
een daguitstap voor 20 tieners op een tienerkamp
€ 20
€ 240
de herstelkosten voor alle fietsen van de gezinsvakanties en het tienerkamp
€ 25
€ 300
een daguitstap voor alle deelnemers van een gezinsvakantie
Alvast hartelijk bedankt!