Steun Pirlewiet

STEUN ONS!

Op vakantie gaan, kost geld.  En een vakantie organiseren jammer genoeg ook...
Aan de deelnemers vragen we maar een klein deel van de echte kostprijs en dit zouden we zeer graag zo houden.
Een deel van de kosten wordt gedekt door subsidies, maar om al onze vakanties waar te maken, hebben we nog heel wat extra nodig.

Wil u ons hierbij helpen?  Dat kan!  En dat kan op verschillende wijzes:

IMG_1745

IK WIL HELPEN!


U kan een gift storten onze rekeningnummer ten voordele van Pirlewiet vzw, De Merodelei 235, 2300 Turnhout

 

U kan peter of meter worden. U geeft dan aan uw bank de opdracht maandelijks een bepaald bedrag op onze rekening te schrijven.


U kan een deel van de kosten voor een vakantie voor uw rekening: bijvoorbeeld het vervoer, sport- of knutselmateriaal, …

 

 

 

Rekeningnummer Pirlewiet: BE71 5230 4143 7869 (BIC: TRIO BE BB

Voor een gift, of een totale bijdrage van een jaar die meer dan € 40 bedraagt,
ontvangt u een fiscaal attest.

 


U kan met een vereniging, een school, bedrijf, … een actie ten voordele van Pirlewiet organiseren. Als u dit wenst, willen we zeker langskomen voor meer info.

Bij een geboorte of huwelijk kan u ipv een cadeau het rekeningnummer van Pirlewiet doorgeven aan vrienden en familie. U kan Pirlewiet ook suggereren als begunstigde bij een legaat.


U kan ook ons volgen op onze social media en onze acties zoveel mogelijk delen met je netwerk.
Je kan ons ook altijd helpen als vrijwilliger!

WAT BETEKENT UW BIJDRAGE VOOR ONS?

 

Bedrag per maand:          Wat betekent uw bijdrage voor ons?


5 euro                     1 zwembeurt voor 48 kinderren!


7,5 euro                   Het dagelijks vieruurtje en 1 stuk fruit voor een heel kamp!


10 euro                    Een daguitstap voor 20 tieners op een tienerkamp!


20 euro                   De herstelkosten voor alle fietsen van de gezinsvakanties én het tienerkamp!


25 euro                   Een daguitstap voor alle deelnemers van een gezinsvakantie!

ALVAST HARTELIJK BEDANKT!

MOGELIJK DOOR DE MENSEN DIE PIRLEWIET STEUNEN!

Wilt u alvast een beeld krijgen van wat wij door uw hulp en steun hebben kunnen waarmaken? Hieronder heb je een aantal vakantiekliekjes!