Veelgestelde vragen

Wie behoort tot de doelgroep van Pirlewiet?

Wij organiseren onze vakanties voor kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen die in armoede leven en omwille van financiële of daarmee samenhangende redenen niet op vakantie kunnen gaan. Aangezien wij onszelf niet in staat achten om op basis van een inschrijving te bepalen wie tot onze doelgroep behoort, doen wij voor de selectie een beroep op doorverwijzers. We rekenen erop dat zij die gezinnen, tieners of kinderen inschrijven, die de meeste nood hebben aan een vakantie, en die niet in het reguliere vakantiecircuit terecht kunnen. Wij willen benadrukken dat Pirlewiet niet aan hulpverlening doet. Onze monitoren zijn vrijwilligers en zijn niet opgeleid in het omgaan met zware vormen van psychisch/gedragsproblematieken, verslavingen, enz.

 

Wanneer weet je of je mee kan of niet?

Voor Kika en Tika laten we je zo snel mogelijk weten of je mee kan of niet.  Hierbij wordt rekening gehouden met de inschrijvingsdatum, je leeftijd en geslacht.
Voor de Gezinsvakanties en de Vakantie Onder Volwassenen beslist de kampleiding op 1 mei of je mee kan of niet.  Zij houden hierbij rekening met de grootte van je gezin, je woonplaats en de nood aan vakantie.
Voor Driedaagse laten we je ook meteen weten of je mee kan of niet.  Zolang de vakantie niet volzet is, kan je inschrijven.
Voor CaVa word je eind mei gecontacteerd.

 

Wat als je mee op vakantie kan?

Als je een bevestiging gekregen hebt, krijg je tegen de start van de vakantie van ons een vakantieboekje en een overschrijvingsformulier voor het betalen van je inschrijvingsgeld.  In het vakantieboekje vind je wat extra informatie over de vakantie terug.
Voor Kika, Tika, VOV, de Driedaagse, Cava en de Paasgezinsvakantie zal je ook de regeling voor het vervoer hierbij terugvinden.  Voor deze vakanties gebeurt het vervoer naar de kampplaats per trein.  Je dient dan zelf aan een station (dat je dan meegedeeld wordt) te geraken.  Het vervoer voor de gezinsvakanties gebeurt per bus.  De bus haalt je in de buurt van je woonplaats op.  Wanneer en waar dit net is, wordt je een week voor de vakantie telefonisch meegedeeld.

 

Annuleren

Annuleren kan kosteloos tot twee weken voor de start van de vakantie. Heb je dan je inschrijvingsgeld al betaald, dan krijg je dit gewoon terug.  Annuleer je binnen de twee weken voor de vakantie of kom je niet opdagen, dan wordt het inschrijvingsgeld niet teruggestort.

 

Zijn er uitzonderingen mogelijk op de leeftijdsgrens bij de kinder- en tienerkampen?

Neen. Deze leeftijdsgrenzen zijn afgesproken met de vrijwilligersploegen van de verschillende vakanties, en zijn ontstaan vanuit de ervaring dat oudere of jongere deelnemers niet echt kunnen meegenieten van de vakantie. Ook bij de indeling van de leeftijdsgroepen op kamp is het van belang dat de leeftijden binnen deze marges vallen.  Indien een kind een andere mentale leeftijd heeft laat u ons dat best weten, dan kunnen we daarmee rekening houden bij het indelen van de groepen.

 

Waarom is de deelnameprijs hoger voor kinderen die in instellingen verblijven?

Voor kinderen die thuis wonen, vragen wij een kleine deelnameprijs om voor de hand liggende redenen. Deze prijs dekt lang niet alle kosten. De rest past Pirlewiet bij uit giften en subsidies. Residentiële voorzieningen genieten zelf een kampsubsidie per kind. Daarom vragen wij voor kinderen die in dergelijke voorzieningen wonen, een kampprijs die de reële kosten benadert. Indien deze prijs voor uw dienst een probleem vormt, kunt u ons altijd contacteren. We kunnen een andere afspraak maken die zowel voor u als voor ons het probleem oplost.

 

Wanneer weet ik of onze kandidaat die op de wachtlijst staat toch nog meekan?

Regelmatig horen we van kinderen en gezinnen die, hoewel reeds ingeschreven, toch niet meegaan. We proberen het lege plaatsje op te vullen met een kandidaat van de wachtlijst. U kan tot een week voor de start van het kamp bericht krijgen dat er een plaats is vrijgekomen.

 

Kunnen anderstaligen op vakantie met Pirlewiet?

Om te kunnen genieten van een Pirlewietvakantie moeten deelnemers een minimum aan Nederlands kunnen.

 

Kunnen mensen meerdere keren op vakantie met Pirlewiet?

Ja, maar omdat we altijd meer inschrijvingen dan plaatsen hebben, hebben wij een maximaal aantal deelnames vastgelegd. Voor gezins- en tienervakanties is dat twee keer, voor Kika vier keer, telkens maximaal één keer per jaar. Gezinnen die al twee keer op gezinsvakanties zijn geweest kunnen nog op onze Driedaagse vakantie gaan, zoveel keren als ze willen.

 

 

Kostprijs

Verblijfs- en vervoersonkosten, ongevallen- en BA-verzekering en normale maaltijden zijn inbegrepen in de deelnameprijs.  Niet inbegrepen zijn de prijs van een souveniertje, een ijsje tussendoor, de inkomprijs van een uitstap (dit is enkel zo bij gezinsvakanties en VOV).

PaasKika1ste kind2de kind3de kind etc.Instellingen
€ 20€ 16€ 12€ 125
Kika1ste kind2de kind3de kind etc.Instellingen
€ 35€ 30€ 25€ 170
Tika1ste kind2de kind3de kind etc.Instellingen
€ 35€ 30€ 25€ 140
PaasGezins>18 jaar12 tem 17 jaar1 tem 11 jaar< 1 jaar
€ 35€ 25€ 20€ 0
Gezins>18 jaar12 tem 17 jaar1 tem 11 jaar< 1 jaar
€ 40€ 35€ 25€ 0
Driedaagse>18 jaar12 tem 17 jaar3 tem 11 jaar< 3 jaar
€ 25€ 15€ 10€ 0
VOVDeelnemer
€ 65
CavaDeelnemer
€ 25
APiDeelnemerInstellingen
€ 25€ 125